• По традиция запчват летните улични ремонти в София, а заедно с това и големите летни задръствания. Както се вижда започва разширението на бул. “Черни връх”, който и към момента е много натоварен и в района на Хладилника положението ще стане много тежко.

 

От големите ремонти за улици и булеварди в София през юни предстои старт на:
– Рехабилитация на бул.”Владимир Вазов”.
– От 7 юни ще започне реконструкцията на 1.5 км от бул. “Ботевградско шосе” заедно с мостовите съоръжения.

Поръчката е за “Основен ремонт на бул. “Владимир Вазов” от моста “Чавдар” до бул. “Ботевградско шосе”, включително прилежащите му съоръжения” по обособени позиции: Обособена позиция №1: 1. Изпълнение на строително – монтажни работи свързани с “Ремонт на бул. “Владимир Вазов” от моста “Чавдар” до бул. “Ботевградско шосе”, включително прилежащите му съоръжения”. 1.2. Изготвяне на технологичен проект и изпълнение на СМР, съгласно изготвения проект за преасфалтиране на бул. “Ботевградско шосе” от ул. “Витиня” до ул. “Летоструй”, включително рехабилитация на моста над река Слатинска.
Обособена позиция №2 – Упражняване на строителен надзор по време на строителството, в т.ч. изготвяне на технически паспорт с издаване на Разрешение за ползване на обект “Основен ремонт на бул. “Владимир Вазов” от моста Чавдар до бул. “Ботевградско шосе”, включително прилежащите съоръжения”.
Строителен надзор упражнява “Трансконсулт- БГ” ООД.
С най-висока оценка при класацията беше Обединение “Калистратов груп – Рутекс”, но според регистъра за обществените поръчки договор с изпълнителя все още не е подписан.

От 1 юли ще започне
– Цялостният ремонт на бул.”Витоша” от бул.”България” до Южен парк заедно с релсовия път.
– В началото на юли ще започне и разширението на бул.”Черни връх”, което ще подпомогне извеждането на движението до Южната дъга на Софийския околовръстен път. В началото на юли е предвидено и началото на ремонта на ул.”Богатица” в кв. “Лозенец”.

През лятото ще продължи работата по 9 вътрешно-квартални улици в различни райони като “Слатина”, “Оборище”, “Триадица”, “Възраждане”, “Лозенец”, “Надежда”

Menu