Автор: Строителство.инфо

До 9 март ще приключи работата на държавната приемателна комисия, назначена за изготвяне на Акт 16 на проекта „Реконструкция и модернизация на терминал гара Драгоман“ и пътна връзка към него.
Комисията е назначена със заповед на началника на „Дирекция за национален строителен контрол“ (ДНСК).

Терминалът за комбинирани превози е изграден в района на бившия „ледопункт“ в гара Драгоман. Целта на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ е осъществяване на адекватна и оптимална услуга по отношение на РО-ЛА превозите и осигуряване достъп до жп инфраструктурата. Също така с изпълнението на проекта се очаква повишение на приходите от инфраструктурни такси, повишение на дела на железопътния транспорт на транспортния пазар, намаляване на разходите за пътна инфраструктура чрез отклоняване на тежкотоварните автомобили от първокласен път Е 80.

Ще се регистрира и намаляване на вредните емисии в атмосферата, както на територията на община Драгоман, така и по протежението на цялото жп трасе Драгоман – София – Пловдив – Свиленград, отбелязват от пресцентъра на НКЖИ.

Откриването на терминала за РО-ЛА превози ще разкрие приблизително 20 нови работни места на територията на община Драгоман. Ще се осигурят постоянни приходи от наеми за сгради и паркоместа, за НКЖИ и общината.
Отклоняването на товарните автомобили ще доведе и донамаляване на броя на пътно-транспортните произшествия по протежението на цялото автомобилно трасе от град Драгоман до град Свиленград.

Железопътното развитие на РО-ЛА терминала е с два коловоза с полезна дължина на всеки от тях по 300 метра. Като основа са използвани съществуващите коловози на бившия ледопункт. Достъп на подвижен железопътен състав е осигурен от гара Драгоман.
Пътната част на РО-ЛА терминала включва пътен обход, който посредством два обръщателя осигурява маневреност на входящите камиони. За изчакващите камиони е изграден паркинг. Достъпът до терминала се осигурява чрез пътна връзка от съществуващия международен път за Калотина.

Инфо бокс

keyboard_arrow_up