ДНСК е проверила 960 фирми за строителен надзор

автор: в.  Дневник

Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) е извършила общо 960 проверки на фирмите, упражняващи строителен надзор през 2010 г., съобщи Министерството на регионалното развитие.

Проверени са 284 консултантски фирми. За допуснати нарушение са съставени 25 акта по Закона за административните нарушения и наказания и са издадени 24 наказателни постановления на юридически лица и еднолични търговци – консултанти.

За последното тримесечие на 2010 г. ДНСК е извършила 238 проверки относно изпълнението на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор, на строежи от първа до четвърта категория включително, на територията на цялата страна.

Проверени са 56 жилищни сгради, 45 обществени сгради, 31 производствени сгради, 90 строежи от техническата инфраструктура, 11 телекомуникационни и 5 хидротехнически съоръжения, за които са съставени констативни протоколи.

Проверките на ДНСК са в изпълнение на заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството за засилен контрол върху компаниите, извършващи строителен надзор.

keyboard_arrow_up