Много кандидати за строителен надзорФотограф: Мария Съботинова

На 1 март в Агенция “Пътна инфраструктура” бяха отворени офертите за определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на допълнително проектиране и строителство на лот 2 “Димитровград – Харманли” от автомагистрала “Марица”. Отсечката е от км 36+400 до км 70+620.

По реда на постъпване в деловодството на АПИ бяха отворени офертите на:
– Обединение “Европейски магистрали”
– Обединение “Национални транспортни оси”
– Обединение “ПЕК”
– Обединение “Марица 2- ЕН АР Консулт”
– Консорциум “Рутекс- ЕТЕ”
– “Пътинвестинженеринг” АД, София
– “Пътконсулт 2000” ЕООД, София
– ДЗЗД “М.Е.Т.”
– “Ежис Пътища България”
– ДЗЗД ” Марица Консулт”.

Участникът, който бъде избран за изпълнител, ще трябва да подготви комплексен доклад – оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в частта на допълнителното проектиране, ще упражнява строителен надзор, ще отчита хода на изпълнение на строителния договор, ще подготви окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация, както и техническия му паспорт.

Прогнозната стойност на строителството е 2 млн. лева.
Срокът за изпълнението на обекта е 27 месеца.

Припомняме, търгът за изпълнител на лот 2 на магистрала “Марица” беше обявен на 21 декември. Офертите ще бъдат отворени на 10 март.

Инфо бокс
Menu