Фотограф: СГ

Девет компании и обединения са подали оферти по една от двете позиции, на които е разделен участъкът от първия метродиаметър от „Младост“ 3 до Бизнес парка.

– Първи по реда на подаване на офертите е Консорциум „Порр Бизнес Парк“, състемвен от „Порр“ Австрия и Инженерно бюро „Ст. ПЦТ“. Обединението играе за позиция 2. Подизпълнител е „Старт Инженеринг“.
– Втори е „Строийнжект“ с подизпълинетл „Стартинженеринг“. Играе за позиция 1.
– „Адвал“ – позиция 2;
– Сдружение „Метро Витоша 2012“ – позиция 2;
– „Метробилд Младост“ – позиция 1;
– Обединение „Метро бизнес парк“ – позиция 2;
– Обединение „Гео Метро Б. П.“ – позиция 2;
– „Доуш“ – позиция 1;
– Обединение „Галчев – Асигния Переда ІV“ – позиция 2.

Обект на обществената поръчка е „Проект за разширение на метрото в София, първи метродиаметър, етап III, лот 2, участък от МС 13 (Младост I, км 15+450) до – МС16 (Бизнес парк в Младост IV, км 18+070).

Продължението на първи метродиаметър предвижда след МС13 продължаване на трасето по бул. „Александър Малинов“ до Бизнес парк София с изграждането на 2620 метра метротрасе включващо 3 подземни метростанции.

Поръчката е разделена на две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Учасък от МС13 (Младост I , км 15+450) до км 17+000. Участъкът е подземен с дължина 1550 м и включва две подземни метростанции – МС14 и МС15;
Обособена позиция № 2: Учасък от км 17+000 до МС16 (Бизнес парк в Младост ІV, км 18+070). Участъкът е подземен с дължина 1070 метра и включва подземната метростанция МС16, както и подземен паркинг с 80 места над метростанцията.

Поръчката е с продължителност 24 месеца.
Изпълнението на този метроучастък ще се финансира по оперативна програма „Транспорт“ и с местно съфинансиране.
По време на мониторинговия комитет на оперативната програма, който се състоя в началото на юни, министърът на транспорта Ивайло Московски съобщи, че в новата линия могат да бъдат инвестирани около 55 млн. лева, които са спестени от изграждането на метрото досега.

Ще бъде избрана икономически най-изгодната оферта, като предлаганата цена ще носи 55 точки, проектното предложение ще има тежест 28 точки, преложението за технология и организация за изпълнение на строителството – 14 точки и планирането на изпълнението на проекта е с тежест 3 точки.

Очаква се строителството да стартира през 2013 година и да бъде завършено през 2015, заедно с отсечката до Летището.

keyboard_arrow_up