Отвориха ценовите оферти за строителен надзор на Оризово – Харманли на 22 март

Отвориха ценовите оферти на 9 от 12 участника в търга за надзор на лот 1 Оризово – Харманли на магистрала „Марица“.

Три от фирмите и обединенията не са допуснати до оповестяване на тръжна цена. Причината ще стане ясна след завършване на тръжната процедура, когато комисията изнесе информация за обществената поръчка.

От търга за консултантска услуга за допълнително проектиране и строителството на обект автомагистрала „Марица“ Оризово – Капитан Андреево, участък лот 1 Оризово – Димитровград от км 5+000 до км 36+400 отпаднаха „Пътинвестинженеринг“, „Пътконсулт 2000“ ЕООД, София, ДЗЗД „Марица 1 – Ен Ар Консулт“ с водещ партньор „Ен Ар Консулт“ ООД – Хасково, и партньори „Пи Ес Консулт“ – София, „Контролинвест“, Пловдив, „Глоса“, София и „Контролинженеринг АД“ София.

Отворени бяха девет оферти, цените са без ДДС
Най-ниската цена е на Обединение „Т7/Сник“, Пловдив – 565 000 лв., а най-високата – „Ежис Пътища – България“ ДЗЗД 884 500 лв.

Цени на одобрените участници:
Обединение „Национални транспортни оси“ 777 777 лв.
Обединение „Софинвест – Градиакт консулт“ 732 000 лв.
„Рутекс“ ООД, София 682 000 лв.
Обединение „ПЕК“ 648 925 лв.
ДЗЗД Обединение „ТрансЕко“ 637 000 лв.
Обединение „Европейски магистрали“ 686 000 лв.
„Пловдивинвест Марица“ 639 000 лв.
Обединение „Т7/Сник“, Пловдив 565 000 лв.
„Ежис Пътища – България“ ДЗЗД 884 500 лв.

За обединенията
Обединение „Национални транспортни оси“ е съставено е от „Трафик Консулт БГ“ и „Рубикон Инжернеринг“. Обединението отпадна от търга за супервизия на лот 2 на магистрала „Тракия“
Обединение „София Инвест – Градиакт“ се състои от двете спомената в обединението фирми.
Обединение ПЕК е съставено от испанската „Естудио Перера“ и българските „Евро и контрол и консулт“ и „Контрол 21“.
ДЗЗД Обединение „Транс Еко“ включва „Трансконсулт БГ“ София и „Екоинженеринг“ АД, Кърджали
Обединение „Европейски магистрали“ е съставено от чешката „Инфра“, която е водещ партньор, „Гама Мениджмънт“ и „ГИД Консулт“.
„Пловинвест Марица“ ДЗЗД обединява „Пловдивинвест“ АД и „Гама Сървисис“ ЕООД, София
Обединение „Т7/СНИК“ се състои от „Т7 Консулт“ ООД Пловдив и „СНИК“ ЕООД Шумен. То упражнява строителен надзор на лот 3 на магистрала „Тракия“.
„Ежис Пътища България“ ДЗЗД е съставено от „Ежис България“ ЕАД и френското „Ежис Рут – Сеторут“.

 

keyboard_arrow_up