Общинският експертен съвет по устройството на територията (ОЕСУТ) избра два варианта, свързани с транспортното обслужване на югозападната част на големия център на столицата, както и в частност с трасето на трамвай № 6, които да продължат към финално обсъждане.
„ОЕСУТ приема работата до продължи по двуколовозно развитие на трамвая по булевард „Скобелев“, а именно вариант 3, и вариант с тролейбусно трасе по бул. „Арсеналски“, каза главният архитект на София Здравко Здравков. Той обясни, че експертният съвет предлага двата варианта да се изпратят със становища в постоянните комисии към Столичния общински съвет – по транспорт и туризъм и по териториално устройство, архитектура, достъпна среда и жилищна политика.
Арх. Здравков възложи на „Транспро“, автор на Комплексното транспортно проучване за решаване на проблемите на транспорта в югозападната част от големия център на София, в срок от две седмици макросимулации на натоварванията на двата избрани варианта и микросимулации на двете кръстовища – на „Петте кьошета“ и на бул. „България“ и бул. „Черни връх“. Той препоръча да се направят допълнителни разработки за пешеходното придвижване по вариант 3 и обслужване на пероните на трамвайните трасета.
Вариант 3 предвижда от кръстовище ,,Петте кьошета’’ трамваите 1, 6 и 7 да влизат в транспортния подлез при НДК, като маршрут 6 продължава в тунела към съществуващата изходяща рампа. Маршрути 1 и 7 завиват на дясно на подземно ниво, като за това решение е изработен проект за реконструкция на бул. ,,Скобелев’’ от бул. ,,Хр. Ботев’’ до бул. ,,Витоша’’, със запазване на трамваен маршрут №6. Автор на решението е ОП ,,София – проект’’. Предвижда се пробиване на стената на изградения тунел под бул. ,,Витоша’’’и чрез късо тунелно съоръжение и рампа с дължина около 240 м, трамвая излиза на ниво. На долно ниво се разполагат и перони за устройване на спирки. Пероните се обвързват със съществуващия пешеходен подлез и вход-изходите от него.

Вариантът с „Нов тролей“ предлага трамваи 1 и 7 да напуснат локалното платно и да се движат централно по бул. „Скобелев“ над сегашните две трамвайни линии в тунела. За да стане това възможно, връхна конструкция ще удължи тунела със 100-120 метра и трамвайните коловози ще минат по нея. След спирката на бул. „Витоша“ двете линии продължават по сегашния си маршрут. Трамвай 6 ще стига само до „Петте кьошета“. Оттам нататък ще продължава нов тролейбусен маршрут към кварталите ,,Гоце Делчев“, ,,Стрелбище“ и ,,Манастирски ливади“ , които по този начин ще имат по-лесна връзка и с втория метродиаметър.

keyboard_arrow_up