Четири нови пътни възела на околовръстното в София: Единият е тип „прибран диамант, другите три са кръгови на ниво терен и естакади над тях

Готов е идейният проект за реконструкция на Софийски околовръстен път от Камбаните до „Цариградско шосе.“ Изграждането на този участък значително ще облекчи трафика в югоизточната част на София. В настоящия момент се образуват километрични колони от автомобили в този участък. Общата дължина на участъка за реконструкцията е 5.920 км, като цялото трасе е разделено на два етапа:
– етап I от км 35+180 до км 38+400;
– етап II от км 38+400 до км 41+100.
Целта е изготвяне на идеен проект за изграждането на скоростна градска магистрала с габарит, съобразен с техническото задание, и ос, следваща очертанията на съществуващия Софийски околовръстен път, който е част от републиканската пътна мрежа на България по път II-18 от км 35+180 до км 41+100. Участъкът е част от Южната дъга на СОП и осъществява връзка между АМ „Люлин“ и АМ „Тракия“/АМ „Хемус“, които принадлежат към трасето на европейските транспортни коридори №8 и №10, като поема освен транзитното движение и градски трафик.
Съществуващият път II-18 е двулентов с габарит Г 12,00 м и е в лошо състояние. Настоящият габарит е крайно недостатъчен за нуждите на автомобилния трафик, като преминаването на този участък в час пик отнема много време и води до значителни загуби за фирмите и гражданите.
Началото на участъка по Софийски околовръстен път (източна страна) е при км 35+180, което е краят на изградения пътен възел тип пълна детелина на бул. „Цариградско шосе“. За край на участъка е определен км 41+100, което е началото на изградения пътен възел „Младост“.
По трасето са предвидени 4 пътни възела – един от тях е прибран диамант, останалите са естакада на второ ниво за транзита и кръгово под него.
Локалните платна в целия участък – етап 1 и етап 2, са еднопосочни, съобразени с посоката на движение на централното платно. По дължина на участъка са предвидени и зони за преплитане за връзка между централното платно и локалните платна с дължина от по 120 метра. Тротоарите са с ширина от 2 метра.
По цялата дължина на трасето има джобове за спирки на масовия градски транспорт. В първия етап са предвидени пасарелки, а във втория – транспортен тунел.Етап 1
Трасето на Софийския околовръстен път – етап І, е развито с обща дължина от 3.220 км, като преминава през три землища на територията на Столичната община, район Панчарево – на с. Герман, на с. Лозен, кв. Горубляне.

Началото на участъка е продължение на съществуващия СОП при км 35+180, тъй като не се налага промяна в ситуационно и нивелетно отношение, началото на пътната част започва при км 35+260.
– На км 36+200 е пътен възел „Стар лозенски път“, тип прибран диамант, като централното платно преминава на второ надземно ниво. За организация на движението е предвидено да се изгради светофар.
– Идейният проект предлага изграждане на естакадно съоръжение в участъка от км 37+880 до 38+240, като под него се обособи кръгово кръстовище с радиус на вътрешния бордюр 22.00 метра. Габаритът на платното за движение в кръговото кръстовище е две ленти по 6.50 метра. Чрез обособеното кръгово кръстовище се осигуряват всички развръзки към прилежащите територии, както и към село Герман.
Спирките на масовия градски транспорт са свързани помежду си с пешеходни преминавания на второ надземно ниво (пасарелки). Пасарелките са разположени на местата, където липсват кръстовища, за да се осигури безопасно преминаване на пешеходното движение.Етап 2
Вторият етап е от км 38+400 до км 41+100. Проектирането на този участък завършва не в км 41+100, а в км 41+300 поради промяна на съществуващия околовръстен път в ситуационно и нивелетно отношение. Локалните платна завършват приблизително на км 41+300, защото трябва да се заустят в съществуващите.
От км 38+400 до км 41+100 трасето на СОП е развито с обща дължина от 2.700 км, като преминава през землище с. Герман, район Панчарево и землище кв. Горубляне, район „Младост“ на Столичната община.
– Пътен възел на ул „406“ (Камбаните – Бункера и жк „Младост 4“) е решен с изграждане на естакадно съоръжение за транзитния трафик на км 40+929.64 L=4х23 м. На ниво терен се обособява кръгово кръстовище с радиус на вътрешния бордюр 25.50 метра. Габаритът на платното за движение в кръговото кръстовище е две ленти по 6.50 метра. При това решение се осигуряват развръзки към Камбаните – Бункера и жк „Младост 4“ (ул. „406“) през кръговото кръстовище.
– Идейният проект предлага изграждане на естакадно съоръжение в участъка от км 39+294,64, като под него се обособи кръгово кръстовище с радиус на вътрешния бордюр 22.00 метра. Габаритът на платното за движение в кръговото кръстовище е две ленти по 6.50 метра. Чрез обособеното кръгово кръстовище се осигуряват всички развръзки към прилежащите територии, както и към кв. Горубляне и път II-82 София – Самоков.
За пешеходците е предвидено безопасно преминаване на кръговите кръстовища и през транспортния тунел на км 40+280.
Милена ВАСИЛЕВА

Етап 1 – гарабити
Директно трасе – СОП от км 35+180 до км 38+400
Габарит – 46. 00 м
6 ленти за движение – (0,50м+3,25м+3,25м+3,00м+0,50)х2
Средна разделителна ивица – 3 м
2 разделтелини ивици между локалите и директно трасе – 2х3.00м
2 локални платна – 2х6.00м
2 тротоара 2х2.00м
Пътен възел „Стар лозенски път“
„Стар лозенски път“ – габарит 10.50м
2 ленти за движение – 3,50м+3,50м
2 тротоара/банкета – 2,00м и 1,50м
Пътни връзки ос 2 и 3 – габарит 9.50м
Лента за движение – 6.00 м
2 тротоара – 2 м и 1.50 м

Пътен възел ул. „Патриарх Герман“
Ул.“Патриарх Герман“ – габарит 10.00м
2 ленти за движение – 3.50 м + 3.50 м
2 тротоара/банкета – 1.50 м и 1. 50 м
Пътни връзки Axis 2, 3, 9 и 10 – габарит 9. 50 м
Лента за движение – 6. 00 м
2 тротоара – 2. 00 м и 1. 50м
Пътен възел на ул. „Патриарх Герман“ е решен с изграждане на естакадно съоръжение в участъка от км 37+880 до 38+240. На ниво терен се обособява кръгово кръстовище с радиус на вътрешния бордюр 22.00 метра. Габаритът на платното за движение в кръговото кръстовище е две ленти по 6.50 метра.

Големи съоръжения
– Надлез „Стар лозенски път“ км 35+700 L=13.5+21.0+13.5= 48.0 м

Пътен възел „Стар лозенски път“

 

– Надлез при кръгово кръстовище Герман км 38+007.33 L=6х26.00
Етап 2 – габарити
Директно трасе – СОП от км 38+400 до км 41+300
Габарит – 46.00 м
6 ленти за движение – (0.50м+3.25м+3.25м+3.00м+0.50)х2
Средна разделителна ивица – 3.00 м
2 разделителни ивици между локалите и директното трасе – 2х3.00 м
2 локални платна – 2х6.00 м
2 тротоара 2х2.00 м

Пътен възел ул. „Самоковско шосе“
Ул.“Самоковско шосе“ – габарит 17.00м
2 ленти за движение – 2х3,50 м+2х3,50 м
2 тротоара/банкета – 1,50м и 1,50м
Пътни връзки От 16, 17, 18 и 19 – габарит 9,50 м
Лента за движение – 6,00 м
2 тротоара – 2,00 м и 1,50 м
Пътен възел на ул. „Самоковско шосе“ е решен с изграждане на естакадно съоръжение в участъка км 39+294,64 с L=4х20 м. На ниво терен се обособява кръгово кръстовище с радиус на вътрешния бордюр 23.50 метра. Габаритът на платното за движение в кръговото кръстовище е две ленти по 6.50 метра. По този начин ще се осигури кръстовище с отлични пропускателни характеристики.

Пътен възел ул „406“ (в. з. „Камбаните –Бункера“ и жк. „Младост 4“)
Ул.“406″(Ос 29) – габарит 15.00м
2 ленти за движение – 4,50 м+4,50 м
2 тротоара/банкета – 3,00 м и 3,00 м
Ос 28 – габарит 13.00 м
2 ленти за движение – 3,50 м+3,50 м
2 тротоара/банкета – 3,00м и 3,00м
Пътни връзки оси 19, 25, 26 и 30 – габарит 9.50м
Лента за движение – 6.00м
2 тротоара – 2.00м и 1.50м

Изкопи и насипи
– За участъка от км 39+420 до км 39+660 ще се изградят армирани насипи с откоси 1:1.
– За участъка от км 39+330 до км 39+420 ще се изградят армирани насипи с откоси 1:10.

Големи съоръжения
– Мост на р. Искър км 38+543 L=2х19,00;
– Надлез при кръгово кръстовище ул. „Самоковско шосе“ км 39+294,64 L=4х20,00;
– Транспортен подлез км 40+280 L=17,40;
– Мост на р. Кална км 40+660 L=6,00;
– Надлез при кръгово кръстовище ул „406“ (в. з. „Камбаните –Бункера“ и жк. „Младост 4“) км 40+929,68 L=4х23,00

Основни изисквания за етап 1 и 2:
– проектна скорост на директното трасе 80км/ч;
– габарит – 46 м (съгласно одобрения ПТКП)
– максимален надлъжен наклон 5 %;
– минимален радиус на изпъкналите криви – 4 400 м;
– минимален радиус на вдлъбнатите криви – 1 300 м;
– минимален радиус на хоризонтални криви – 250 м;
– минимална дължина на кръгова крива – 45 м;
– напречен наклон в права – 2.5%;
– категория на движението – много тежко.
keyboard_arrow_up