VI Годишна конференция „Стратегическа инфраструктура, България 2011. Приоритети 2020“ ще се проведе на 29 март 2011 г. в „Шератон хотел“, София

Приоритети за изграждане на пътната инфраструктура на Република България до 2020 година за пътищата с общоевропейско и национално значение (презентация)

Приоритети за изграждане на пътната инфраструктура на Република България до 2020 година за пътищата с общоевропейско и национално значение (проект)
МРРБ публикува проекта на стратегическия документ в електронен вид за обществено обсъждане. Предложения могат да бъдат подавани до 15 март 2011 г.

Коментари и препоръки на бранша

Изводи

Основни акценти от програмата:

Стратегия за развитие и управление на транспортната, енергийната и екологичната инфраструктура в контекста на Европа 2020.
– Оценка на досегашното развитие
– Политиката за развитие на пътните проекти през следващия програмен период
– Бъдеще на водния сектор и административни реформи
– Насоките за развитие на железниците, пристанищата и летищата
– Акценти в развитието на българската енергетика
– Остава ли базисната инфраструктура приоритет в Европа 2020?

Поема ли водният сектор към устойчиво развитие.
– Готовност на националната стратегия за управление и развитие на водния сектор.
– Регулация на ВиК сектора.
– Проекти за следващия програмен период.
– Екологична инфраструктура. Пречиствателни станции.

Перспективи и предизвикателства пред българската енергетика.
– Електроенергетика

Напредък в строителството на магистрали. Приоритети за 2011 г. и втория програмен период 2014-2020 г.
– Създават ли законите условия за ефективно изпълнение на големите пътни обекти?
– Постигнати резултати по отношение на пътните проекти. Кои са приоритетите за 2011 и за втория програмен период 2014 – 2020 г.
– Как българските магистрали ще приложат изискванията за безопасност според европейската директива от 2008 г.?
– Проектиране и планиране на пътни проекти
– Околовръстното – българският модел за строителство и финансиране. София и връзката й с еврокоридорите. Градски обходи.

Железниците – време за реформация.
– Анализ на реформите и преглед на проектите.
– Законодателни проблеми, свързани със ЗОП, ЗУТ и ЗДС.
– Новите приоритети – сегашния и следващия програмен период
– Финансиране на жп проекти.
– Сигнализация, безопасно управление и ЕRTMS
– София на релси – метро и градска железница.

Въздействие на транспортната инфраструктура върху ефективността на логистичния процес.

Летища и Пристанища

keyboard_arrow_up