Производството на метали дава важен тласък

Съживяването на индустриалния сектор е продължило и през януари, въпреки че той се приема за период със слаба икономическа активност – факт, който му е спечелил названието „месец на икономическия махмурлук“.

Това показват данните на Националния статистически институт от понеделник. От тях става ясно, че спрямо декември индустриалното производство расте с 3.2% пункта (по сезонно изгладени данни), а на годишна база (спрямо миналия януари) нарастването е 9.3%.

Реално обаче възстановяването на индустриалния сектор, което идва основно от съживено търсене на международните пазари, не е повишило производството до нивата преди кризата. Като физически обеми фирмите от индустрията са достигнали нива на производството си, сходни с 2006 и 2007 г. В същото време обаче повишените цени на енергийните ресурси и суровините са повишили номиналния размер на оборотите почти до предкризисните нива на 2008 г. (виж графиката).

От разбивката на НСИ по сектори пък се вижда, че януари е бил успешен месец за компаниите от преработвателната промишленост, като средният ръст на производството им на месечна база е 18.7%, докато в добивната промишленост и в производството и разпределението на електрическа енергия и газ е регистрирано намаление с 1.5%.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при производството на метални изделия, без машини и оборудване – с 36.6%, в производството на химични продукти – с 23.4%, при производството на лекарствени вещества и продукти – с 16.4%, а производителите на основни метали отчитат среден растеж от 13.1%. Спад е регистриран в ремонта и инсталирането на машини и оборудване – с 5.1%.

Според анализаторите обаче темповете, с които нараства индустриалното производство, трудно ще се задържат на равнището си от миналата година, тъй като тогава растежът бе от много ниска база. Поддържане на същия ръст на износа и през тази година ще означава или ускорено възстановяване на международните пазари, или нарастващ дял на българските производители вследствие от по-висока ефективност.

Подем може да има и от съживяване на вътрешното търсене, но дори такова да настъпи, през тази година то няма да е значително, като такава прогноза е заложило и правителството в разчетите си за тазгодишния бюджет.

 

keyboard_arrow_up